Een goed begin is het halve werk. Voordat je een gebruikstest uitvoert, is het belangrijk dat jij en je team op elkaar zijn afgestemd. Daarom plannen we altijd een kickoff meeting. Tijdens de kickoff bespreken we het doel, bekijken we het testmateriaal en bepalen we wie de juiste doelgroep is. We maken ook afspraken over de planning en deadlines.

Kickoff

Onze kickoff guideline zorgt ervoor dat de juiste mensen aan tafel zitten en dat iedereen goed voorbereid is voor de kickoff. Het bevat veel vragen over het doel, voorkennis en het verzamelen van relevante gegevens. De guideline bevat ook een tijdschema en de volgende te nemen stappen worden beschreven. We sluiten af met enkele best practices voor het prototype.

Guideline

Om je te helpen het meeste uit je onderzoek te halen, stellen we de guideline beschikbaar die we voor onze eigen tests gebruiken. Op deze manier is het nog eenvoudiger om je volgende gebruikstest voor te bereiden en het meeste uit de voorbereiding te halen.